Śmiertelne jabłko

Śmiertelne jabłko
Swego czasu po Internecie krążyła seria zdjęć. Ładne buty ponoć znanej hinduskiej firmy (nie wiem, nie znam się) kontrastujące ze zdjęciami z fabryki, w jakich są produkowane. Zdjęcia z europejskich butików i sklepów (to zdaje się były buty robione na rynek, a nie w limitowanych seriach) zestawione z fotkami pracowników, dla których kawałek podłogi, a na nim mata była jednocześnie miejscem pracy, często dwunastogodzinnej i miejscem do spania.

Sieć jest wszystkim, czyli czym jest mobilność – na przykładzie aplikacji SaveUp

Sieć jest wszystkim, czyli czym jest mobilność – na przykładzie aplikacji SaveUp
Fenomen internetu polega na tym, że przeniósł on informację w nową rzeczywistość, pozbawiając ją fizycznych atrybutów: czasu i przestrzeni. Fenomen internetu mobilnego wraz ze smartphonami polega na tym, że realny świat nabrał cech internetu. Sieć wykroczyła poza komputer, a rzeczywistość stała się interaktywna.